de Tuinkabouter

Tuinbeelden en meer 

De Tuinkabouter neemt jouw privacy heel serieus. 

Omdat wij zelf  ook kritische consumenten zijn. En wij vinden dat je ook zonder het ongevraagd verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, prima een bedrijf succesvol kan maken.

Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer Vragen? Opmerkingen? 

Neem contact op met : tuinkab@gmail.com


Over ons

De website www.tuinkabouter-schoondijke.nl wordt beheerd door Evelien Klaassen van de Tuinkabouter. De Tuinkabouter is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze  gegevens zijn:
de Tuinkabouter Magdalenaweg 2 4507 JC Schoondijke – K.v.K : 20144071- BTW NL163079109B.01


Wat zijn persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bij de Tuinkabouter.

Hieronder geven we een zo volledige opsomming van hoe de Tuinkabouter persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

Wat zijn persoonsgegevens? Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres- prive mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.


Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze  diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken  in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

·        Voor- en achternaam;

·        E-mailadres;

·        (Persoonlijke) website;

·        Telefoonnummer of skypeadres;

·        Bedrijfsnaam;

·        Straat en huisnummer;

·        Woonplaats;

·        BTW nummer

·        K.v.k. nummer


Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

·        Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven. Ik voeg nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst!

·        Je naame-mailadreswebsite en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Zulk formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 1 jaar bijgehouden. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.

·        Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

·        Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 

In 't kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.


Cookies

Wij maken geen gebruik van voorkeur cookies of tracking cookies,wel vaan functionele cookies. Deze zijn nodig om onze website zonder problemen te doen verlopen.

  

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

·        Facebook

·        Instagram

·        LinkedIn

·        Pinterest

·        YouTube


Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.


Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

·        Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.  

·        Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Meldplicht datalekken

De Tuinkabouter kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.
Op 30 April 2018 zijn er geen datalekken bij de Tuinkabouter geweest.
Op 30 April2018 zijn er geen datalekken bij de Tuinkabouter geweest.


Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 3 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via tuinkab@gmail.com


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info